O nás

Rodinná společnost KLAS Jaroměřice, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 po rozpadu státního statku v Jaroměřicích nad Rokytnou.

V současné době hospodaříme na výměře okolo 1320 hektarech zemědělské půdy, z čehož je 1170 hektarů půda orná a 150 hektarů louky a pastviny. Na orné půdě pěstujeme pšenici krmnou a potravinářskou, krmný ječmen, kukuřici na siláž, krmný hrách, vojtěšku na senáž a mediálně neprávem opovrhovanou řepku olejnou. Část vypěstované produkce (kukuřice, hrách, ječmen, krmná pšenice a vojtěška) slouží jako krmivo pro hospodářská zvířata, která chováme a druhou část (potravinářská pšenice a řepka) prodáváme externím odběratelům k dalšímu využití či zpracování. Vypěstované komodity zčásti skladujeme ve vlastních skladech v Jaroměřicích nad Rokytnou a v Myslibořicích a ve větší míře využíváme externí sklady v Agrovýkupu a.s. v Moravských Budějovicích, ve kterém vlastníme menšinový podíl.

Živočišná výroba podniku se zabývá chovem dojného skotu v celkovém počtu cca 730 kusů, z čehož je 280 dojnic, 150 jalovic, 200 telat a 100 býků ve výkrmu. Skot máme ustájený na farmě v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde jsou zároveň umístěny dílny a garáže určené technice využívané v rostlinné výrobě. Krávy dojíme dvakrát denně, s dlouhodobým denním nádojem okolo 6000 litrů mléka. Od jara do podzimu mají naše vysokobřezí jalovice, suchostojné krávy a dojnice k dispozici pastvu. Mléko dodáváme do jaroměřické mlékárny, se kterou máme dlouhodobý vztah. Chov skotu považujeme za důležitý sektor našeho dlouhodobého hospodaření, neboť hnůj skotu, který vracíme do půdy, nám umožňuje udržovat dlouhodobou úrodnost obhospodařovaných pozemků.

Naším dlouhodobým cílem je udržet obhospodařovanou výměru na současné výši, zachovat úrodnost pozemků a navýšit stav dojnic na 300 kusů.

Kontaktujte nás

odpovíme vám do následujícího pracovního dne